Nieuwe verhalen

Vormen en perspectieven

In het archief zitten ontelbare verhalen verstopt. We zoeken naar nieuwe vormen en perspectieven om die verhalen te ontdekken en te vertellen. De "kritische blik" speelt hierbij een belangrijk rol.

Onderwerpen:

Data Stories

De toegevoegde waarde van een archief komt vooral tot uiting als je geinteresseerd bent in "het grotere plaatje" van ontwikkelingen, bezien over een langere tijdsperiode. Met Data Stories experimenteren we met methoden om patronen te ontdekken in grote hoeveelheden data. Data-analyse en het visualiseren van patronen spelen een belangrijke rol. De vraag is daarbij hoe je op data gebaseerde verhalen het best kunt vertellen vanuit het perspectief van bijvoorbeeld onderzoekers of journalisten. En ook, hoe je ervoor kunt zorgen dat je vanuit deze verhalen weer terug kunnen verwijzen naar de achterliggende bronnen in het archief. Voor voorbeelden van data stories zie Media Suite Data Stories.

Relatie met andere thema's:

  • Voor de data-analyse maken we gebruik van automatische technieken als spraakherkenning, beeldherkenning, en tekstanalyse tools (entiteiten extractie, sentiment analyse). Zie ook "Een toegankelijker archief: automatisch beschrijven en verrijken"
  • Naast het vinden van patronen binnen een databron is het ook interessant om te kijken naar patronen die je kunt vinden op basis van meerdere databronnen, bijvoorbeeld gekoppeld op basis van Linked Data principes. Zie ook: "Verbinden van bronnen: verbanden leggen binnen en buiten het archief"
  • Als Beeld & Geluid kunnen we zelf Data Stories maken, maar het is juist ook interessant om externen zoals onderzoekers, journalisten of binnen het onderwijs te faciliteren. Dit heeft de nodige voeten in aarde. Zie ook: "Samenwerkingen: infrastructuren en ecosystemen".

Projecten:

  • CLARIAH-Plus (Data Stories binnen onderzoek)
  • SANE (Beveiligde data analyse voor sensitieve of copyright data)

Fact-checking

Relatie met andere thema's:

  • Als Beeld & Geluid kunnen we zelf Data Stories maken, maar het is juist ook interessant om externen zoals onderzoekers, journalisten of binnen het onderwijs te faciliteren. Dit heeft de nodige voeten in aarde. Zie ook: "Samenwerkingen: infrastructuren en ecosystemen".

Projecten:

  • EDMO (Tools voor fact-checking)
  • AI4Media