Archief als Knooppunt

Knooppunten, Infrastructuren, Ecosystemen en Communities

Beeld & Geluid als onderdeel van de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur voor de Sociale- en Geesteswetenschappen

projecten:

  • CLARIAH-Plus
  • OH-Smart
  • SANE
  • Twi-XL

Relatie met andere thema's:

Beeld & Geluid als knooppunt binnen het Nederlands Digitaal Erfgoed (Europeana)

Beeld & Geluid als onderdeel van de Nederlandse Digitale infrastructuur voor de podiumkunsten

Beeld & Geluid als onderdeel van de Europese erfgoedinfrastructuur (Europeana)