Project

2021 - 2022

Tegenlicht Archief voor de Toekomst (ARCHIE)

Het ARCHIE project is een samenwerking tussen Beeld & Geluid en VPRO waarin we vooruit kijken door de rol van A.I. in digitale archieven ervaarbaar en bespreekbaar te maken en kritisch onder de loep te nemen aan de hand van een interactieve installatie. De inzichten van het project willen we omzetten in een gebruiksvriendelijke, innovatieve én duurzame website rond het Tegenlicht archief die tegemoet komt aan de dringende gebruikersvraag naar Tegenlicht verhalen en inzichten via een levend online Archief van de Toekomst.

In 2022 bestaat VPRO Tegenlicht 20 jaar. Met meer dan 500 uitzendingen, waarin onder meer de invloed van digitalisering op onze toekomst tegen het licht wordt gehouden, is Tegenlicht zelf digitaal erfgoed geworden. Met het project “Archief van de Toekomst” wil Tegenlicht in samenwerking met Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, kunstenaar en informatieontwerper Richard Vijgen, zes regionale erfgoedinstellingen en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid onderzoeken hoe het Archief van de Toekomst er uit zou kunnen zien. In een interactieve installatie wordt, op basis van het omvangrijke Tegenlicht van beelden in digitale archieven en hoe A.I. op speelse en interactieve wijze digitaal erfgoed urgent en relevant kan ontsluiten. Het immersieve karakter van de installatie thematiseert de verhouding tussen gebruiker en A.I en maakt de samenwerking zichtbaar en voelbaar voor een breed publiek. Kan A.I. helpen om nieuwe, rijkere gebruikerservaringen van digitaal erfgoed te bieden? Welke grote lijnen kan de toekomst verkend heeft? Hoe kan A.I. bijdragen aan het toegankelijk maken van digitaal erfgoed en digitale archieven voorbereiden op het erfgoed van morgen?

In dit project werkt Beeld & Geluid aan twee onderdelen:

  1. faciliteren van een API op de Beeld & Geluid experimentele infrastructuur voor het aanleveren van verrijkte metadata op Tegenlicht data
  2. samen met Tegenlicht redactie een mogelijke 'Data Story' rond Tegenlicht verkennen en publiceren.