Media Suite Data Stories

Stories based on data

Data Stories vertellen verhalen aan de hand van data-analyse. In plaats van de traditionele methode waarbij losse stukjes data de grondslag voor een verhaal vormen, vertellen Data Stories juist een verhaal op basis van interessante combinaties van datapunten, bijvoorbeeld door die datapunten te visualiseren en hier een wetenschappelijk of journalistiek verhaal aan toe te voegen.